Cara Mengatasi Tanaman Bawang Merah Yang Teserang Hama Dan Penyakit

tanam-bawang

Cara Mengatasi Tanaman Bawang Merah Yang Teserang Hama Dan Penyakit – Hama Tanaman Bawang Merah

Ulat (Agrotis Ipsilon)

Type hama ini menyerang tanaman bawang merah di bagian bawah tanaman seperti akar, umbi bawah, umumnya serangan berlangsung pada saat matahari mulai terbenam, jika siang hari ulat tanah ini bersembunyi di dalam tanah untuk hindari sinar matahari, tanaman bawang merah yang diserang ulat tanah ini bakal terlihat layu serta pada akhirnya mati.

Langkah Ingindalian

Untuk ingindalian bisa dikerjakan dengan memakai insektisida tabor yang memiliki bahan aktif karbofuran (furadan, regent) dengan dosis 10-12 kg/ha. Untuk langkahnya ditabur ditanah atau digabung waktu pemupukan.

Ulat Grayak (Spodoptera litura)

Hama ini menyerang tanaman saat malam hari, ulat grayak ini datang dari telur serangga spodoptera litura yang berwarna putih kelabu, telur ditempatkan didaun hijau, telur berwarna putih seperti kapas, lama saat injubasi sekitaran 3 hari. Telur menetas jadi larva kecil serta masuk ke daun bawang merah serta makan dari dalam daun, daun tampak transparan serta berlubang sisi yang dikonsumsi. Larva kecil bersembunyi di dalam daun apabila telah besar bersembunyi di dalam tanah. Pada serangan hebat bisa menggunakan daun bawang merah dalam 2 malam.

Langkah Ingindalian

Untuk ingindalian bisa dikerjakan dengan mengambil telur, ulat grayak dari daun serta dengan lakukan penyemprotan insektisida lannete hijau serta untuk ulat yang besar dengan memakai insektisida memiliki bahan aktif klorfenapir.

Lalat Penggorok Daun (Liriomyza Chinensis)

Hama ini apabila menyerang tanaman bawang merah menusukkan telurnya ke daun tanaman itu, dengan ditandai bintik-bintik kecil lurus seperti ujung jarum. Selang 2 hari bintik-bintik itu membuat garis lurus seperti berwarna putih serta makin lama daun mulai jadi kering. Apabila serangan sangat hebat sampai ke akar bakal

Advertisements